Diari d'un Viatge
Gráficas C4

Diario 1

Diario 2

Es tracta del Diari d'un Viatge en el qual l'usuari pot plasmar tots els moments importants de les seves vacanses, excursions, sortides...

A partir del moment en que es plantjea fer una sortida, comencen la il·lusió, els preparatius, la recerca d'adreces, de noms de llocs... És el moment de tenir el Diari d'un Viatge.

Una eina per a poder planificar les sorides, gaudir-ne, tenir-ne un record fet per la mà del mateix viatger.

Queda guardat a casa del client com a record del viatge.

Quan l'usuari ensenya el Diari d'un Viatge als seus amics està promocionant directament la seva empresa.

És un valor afegit al viatge, per la seva utilitat.

 

L'usuari pot personalitzar les seves portades.

Descarregar mostra (.pdf) Descargar