Revistes

És la manera de donar a conèixer la seva activitat (setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals, anuals,...).

Confii amb nosaltres, podem crear el seu butlletí informatiu, revista,...

Moltes empreses i centres educatius han confiat amb nosaltres. Entre altres, aquestes han sigut les nostres publicacions:

La Guia Mèdica

Una guia amb tots els centres mèdics i clíniques del Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Leer más...

Catàlegs

Catàlegs de totes classes per representar i millorar l'empresa.
Llegir més...